• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka Grant kanc. potreby 0,00 s DPH 20.11.2013 Grell LVS Hrdličkova 28.05.2015
  Objednávka práčka 0,00 s DPH 30.04.2015 Planeo LVS Hrdličkova 28.05.2015
  Objednávka grant hry 0,00 s DPH 02.12.2014 Ihrysko LVS Hrdličkova 28.05.2015
  Faktúra 62 - 115 Faktúry marec 2018 s DPH 23.03.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.03.2018 29.03.2018
  Faktúra 37 - 61 Faktúry február 2018 s DPH 21.02.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 22.02.2018 28.02.2018
  Faktúra 414 - 464 Faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.12.2017 02.01.2018
  Objednávka 28-79 Objednávky rok 2013 /máj-november/ s DPH 07.05.2013 Liečebno-výchovné sanatórium 07.05.2013
  Faktúra 362 - 399 Faktúry december 2019 s DPH 20.12.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 23.12.2019 23.12.2019
  Faktúra 1 - 28 Faktúry január 2020 s DPH 31.01.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 03.02.2020 04.02.2020
  Faktúra 29 - 58 Faktúry február 2020 s DPH 26.02.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.02.2020 28.02.2020
  Faktúra 1-409 Faktúry za rok 2012 s DPH 21.12.2012 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 22.12.2012
  Faktúra 59 - 81 Faktúry marec 2020 s DPH 13.03.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 16.03.2020 20.03.2020
  Faktúra 291 - 324 Faktúry október 2019 s DPH 25.10.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.10.2019 28.10.2019
  Faktúra 82 - 93 Faktúry apríl 2020 s DPH 27.04.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2020 30.04.2020
  Faktúra 94 - 102 Faktúry máj 2020 s DPH 25.05.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.05.2020 29.05.2020
  Faktúra 103 - 112 Faktúry jún 2020 s DPH 25.06.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.06.2020 29.06.2020
  Faktúra 325 - 361 Faktúry november 2019 s DPH 28.11.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.11.2019 02.12.2019
  Faktúra 150 - 191 Faktúry máj 2019 s DPH 30.05.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.05.2019 31.05.2019
  Faktúra 257 - 290 Faktúry september 2019 s DPH 30.09.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 01.10.2019 01.10.2019
  Faktúra 240 - 256 Faktúry august 2019 s DPH 30.07.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.09.2019 03.09.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/107