• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 99 - 146 Faktúry apríl 2016 s DPH 26.04.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.04.2016
  Faktúra 121 - 169 Faktúry apríl 2017 s DPH 27.04.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2017 02.05.2017
  Faktúra 116 - 161 Faktúry apríl 2018 s DPH 25.04.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.04.2018 02.05.2018
  Faktúra 115 - 149 Faktúry apríl 2019 s DPH 29.04.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.05.2019 03.05.2019
  Faktúra 82 - 93 Faktúry apríl 2020 s DPH 27.04.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2020 30.04.2020
  Faktúra 80 - 103 Faktúry apríl 2021 s DPH 27.04.2021 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2021 30.04.2021
  Faktúra 78 - 109 Faktúry apríl 2022 s DPH 28.04.2022 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.04.2022 02.05.2022
  Faktúra 233 - 249 Faktúry august 2016 s DPH 31.08.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.08.2016 02.09.2016
  Faktúra 268 - 283 Faktúry august 2017 s DPH 17.08.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.08.2017 31.08.2017
  Faktúra 275 - 291 Faktúry august 2018 s DPH 28.08.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.08.2018 31.08.2018
  Faktúra 240 - 256 Faktúry august 2019 s DPH 30.07.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.09.2019 03.09.2019
  Faktúra 122 - 141 Faktúry august 2020 s DPH 26.08.2020 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.08.2020 28.08.2020
  Faktúra 186 - 194 Faktúry august 2021 s DPH 17.08.2021 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 18.08.2021 31.08.2021
  Faktúra 165 - 174 Faktúry august 2022 s DPH 15.08.2022 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 16.08.2022 30.08.2022
  Faktúra 236 - 247 Faktúry august/2015 s DPH 25.08.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.08.2015
  Faktúra 353 - 410 Faktúry december 2015 s DPH 29.12.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.12.2015
  Faktúra 372 - 415 Faktúry december 2016 s DPH 27.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.12.2017 28.12.2017
  Faktúra 414 - 464 Faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.12.2017 02.01.2018
  Faktúra 407 - 443 Faktúry december 2018 s DPH 27.12.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.12.2018 28.12.2018
  Faktúra 362 - 399 Faktúry december 2019 s DPH 20.12.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 23.12.2019 23.12.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/107