• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 1-39 Objednávky za rok 2012/január - máj s DPH 02.05.2012 Kniha objednávok Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 03.05.2012
  Objednávka 40-82 Objednávky za rok 2012/máj - december s DPH 20.12.2012 Kniha objednávok Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 21.12.2012
  Faktúra 1-409 Faktúry za rok 2012 s DPH 21.12.2012 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 22.12.2012
  Objednávka 1-27 Objednávky rok 2013/január - apríl s DPH 18.04.2013 Kniha objednávok Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 19.04.2013
  Objednávka 28-79 Objednávky rok 2013 /máj-november/ s DPH 07.05.2013 Liečebno-výchovné sanatórium 07.05.2013
  Objednávka 80-84 Objednávky 2013 /november - december/ s DPH 20.11.2013 Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 20.11.2013
  Objednávka Grant kanc. potreby 0,00 s DPH 20.11.2013 Grell LVS Hrdličkova 28.05.2015
  Faktúra 1-432 Faktúry za rok 2013 s DPH 31.12.2013 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.01.2014
  Objednávka 1-43 Objednávky 2014 / január - jún/ s DPH 09.01.2014 Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 10.01.2014
  Objednávka 44-83 Objednávky 2014/ jún - december/ s DPH 11.06.2014 Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 12.06.2014
  Objednávka 20 - 31 Objednávky 2015 / jún / s DPH 3. 6. 2015 - 31. 6. 2015 Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 03.07.2015
  Objednávka 32 - 55 Objednávky 2015 / september - december / s DPH 32 - 55 16. 9. 2015 - 22. 12. 2015 Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.12.2015
  Objednávka grant hry 0,00 s DPH 02.12.2014 Ihrysko LVS Hrdličkova 28.05.2015
  Faktúra 1-444 Faktúry za rok 2014 s DPH 31.12.2014 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.01.2015
  Objednávka 1-19 Objednávky 2015 / január - apríl / s DPH 27.01.2015 Liečebno-výcjovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.01.2015
  Objednávka práčka 0,00 s DPH 30.04.2015 Planeo LVS Hrdličkova 28.05.2015
  Faktúra 1-174 Faktúry január - máj/ 2015 s DPH 15.05.2015 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 18.05.2015
  Faktúra 138 - 176 Faktúry máj 2015 s DPH 21.05.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 01.06.2015
  Faktúra 177 - 212 Faktúry jún/2015 s DPH 19.06.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.06.2015
  Faktúra 213 - 235 Faktúry júl/2015 s DPH 14.07.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.07.2015
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/107