• Pri prijatí

    • Pri nástupe dieťaťa do nášho zariadenia je potrebné, aby dieťa malo zabezpečené:

      

     • lekárske potvrdenie od pediatra
     • preukaz poistenca
     • kópia rodného listu
     • rozsudok súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti (v prípade rozvodu rodičov alebo pestúnskej starostlivosti)
     • 10,- eur vreckové pre dieťa
     • 15,- eur záloha na lieky (slúži tiež na účely zabezpečenia zdravotníckeho materiálu v prípade úrazu dieťaťa)
     • visiaci zámok s min 2 ks kľúčikov + retiazka v dĺžke približne 30 - 40 cm
     • Zoznam vecí pri nástupe dieťaťa do LVS .pdf