Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Objednávka 1-19 Objednávky 2015 / január - apríl / s DPH 27.01.2015 Liečebno-výcjovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 99 - 146 Faktúry apríl 2016 s DPH 26.04.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 54 - 98 Faktúry marec 2016 s DPH 17.03.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 283 - 325 Faktúry október 2015 s DPH 28.10.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 326 - 352 Faktúry november 2015 s DPH 30.11.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 353 - 410 Faktúry december 2015 s DPH 29.12.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 1 - 12 Faktúry január 2016 s DPH 25.01.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 13 - 53 Faktúry február 2016 s DPH 25.02.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 1-409 Faktúry za rok 2012 s DPH 21.12.2012 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 1 - 36 Faktúry január 2018 s DPH 19.01.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.01.2018
Faktúra 328 - 361 Faktúry október 2017 s DPH 23.10.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 23.10.2017
Faktúra 284 - 327 Faktúry september 2017 s DPH 27.09.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.09.2017
Faktúra 268 - 283 Faktúry august 2017 s DPH 17.08.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.08.2017
Faktúra 253 - 267 Faktúry júl 2017 s DPH 11.07.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 17.07.2017
Faktúra 221 - 252 Faktúry jún 2017 s DPH 27.06.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.06.2017
Faktúra 170 - 220 Faktúry máj 2017 s DPH 29.05.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.05.2017
Faktúra 121 - 169 Faktúry apríl 2017 s DPH 27.04.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2017
Faktúra 362 - 413 Faktúry november 2017 s DPH 27.11.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.11.2017
Faktúra 162 - 218 Faktúry máj 2018 s DPH 31.05.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.05.2018
Faktúra 116 - 161 Faktúry apríl 2018 s DPH 25.04.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/70