Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Faktúra 414 - 464 Faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.12.2017
Faktúra 407 - 443 Faktúry december 2018 s DPH 27.12.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.12.2018
Faktúra 372 - 415 Faktúry december 2016 s DPH 27.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.12.2017
Faktúra 362 - 413 Faktúry november 2017 s DPH 27.11.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.11.2017
Faktúra 362 - 406 Faktúry november 2018 s DPH 27.11.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.11.2018
Faktúra 353 - 410 Faktúry december 2015 s DPH 29.12.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 330 - 361 Faktúry október 2018 s DPH 25.10.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.10.2018
Faktúra 328 - 361 Faktúry október 2017 s DPH 23.10.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 23.10.2017
Faktúra 326 - 352 Faktúry november 2015 s DPH 30.11.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 284 - 327 Faktúry september 2017 s DPH 27.09.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.09.2017
Faktúra 283 - 325 Faktúry október 2016 s DPH 26.10.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.10.2016
Faktúra 283 - 325 Faktúry október 2015 s DPH 28.10.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 275 - 291 Faktúry august 2018 s DPH 28.08.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.08.2018
Faktúra 268 - 283 Faktúry august 2017 s DPH 17.08.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.08.2017
Faktúra 257 - 290 Faktúry september 2019 s DPH 30.09.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 01.10.2019
Faktúra 254 - 274 Faktúry júl 2018 s DPH 31.07.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.07.2018
Faktúra 253 - 267 Faktúry júl 2017 s DPH 11.07.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 17.07.2017
Faktúra 250 - 282 Faktúry september 2016 s DPH 29.09.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.09.2016
Faktúra 248 - 282 Faktúry september/2015 s DPH 23.09.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 240 - 256 Faktúry august 2019 s DPH 30.07.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/70